Goud- en diamanthandel in België en de wereld

Ik ben een erkend goudsmid met de daartoe vereiste diploma’s en meesterstempel. Mijn meesterstempel is geregistreerd bij de Koninklijke Munt. Deze registratie wordt jaarlijks hernieuwd. Derhalve voldoet mijn handelszaak aan de wettelijke voorziene jaarlijkse registratie bij het Waarborgkantoor. Ik voer handel via het ondernemingsnr: BE0818612593

Er gaat veel geld om in de wereld van juwelen, zoveel is duidelijk. Dat leidt soms tot wantoestanden, zoals de illegale handel in conflict- of ‘bloed’diamanten, uitbuiting/slavernij, vervalsing etc. Gelukkig is er zowel nationale en internationale wetgeving ter zake, als zijn er verschillende zelfregulerende systemen in voege.

Handel in edele metalen: goud en zilver

Goudsmederij is een gereglementeerd ambacht. De handel in en productie van edele metalen (goud-zilver en varianten) is in België strikt gereglementeerd. Dat betekent dat niet iedereen zomaar edele metalen mag verhandelen in Belgïe.

Er zijn welbepaalde voorwaarden waaraan de goudsmid/juwelier moet voldoen.

Zo is er de stempelwetgeving. Een juweel uit edel metaal moet altijd twee stempels bevatten. De eerste stempel vermeldt het gehalte en de aard van het metaal. Dit is ten bate van de consument. De tweede stempel, de meesterstempel, maakt de identificatie van de fabrikant of zijn lasthebber mogelijk. Dit conform art. 6, §1, 2° van het KB van 18/01/1990/ art. 6, §I, 3° van het KB van 18/01/1990.

Daarenboven moet iedere fabrikant, invoerder, groot- of kleinhandelaar of hersteller van werken uit edele metalen zich jaarlijks verplicht inschrijven in het Waarborgregister van het Waarborgkantoor.

Voor meer gedetailleerde informatie hiertoe kun je terecht bij de Sector Federatie: www.arsnobilis.be

Als je vragen hebt omtrent mijn meesterstempel of registratie bij het Waarborgkantoor zal ik ze met plezier beantwoorden.

Handel in edelstenen

Wereldwijd zijn er diverse oorlogszones waar diamanten worden ontgind. Deze diamanten kunnen zelfs mee aan de oorzaak liggen van die oorlogssituaties. Met de opbrengst van dergelijke conflict-diamanten, of bloeddiamanten, worden oorlogen en wantoestanden verder gefinancierd. Vandaar dat handel in bloeddiamanten wereldwijd niet getolereerd wordt.

De controle op handel in conflictdiamanten gebeurt via het Kimberley Proces. Het is vrij complex maar biedt garantie dat de diamanten die u koopt effectief conflictvrije diamanten zijn. Ik handel enkel en alleen in conflict vrije diamanten. Op vraag kunnen wij altijd certificering van deze conflictvrije diamanten voorleggen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar https://www.kimberleyprocess.com/