This post is also available in: en

Privacy

privacyverklaring (beknopte versie conform GDPR)

Uw persoonsgegevens worden door Three Diamonds; Contact: Nancy Allewerelt, +32 485 690439, Eikendreef 6, 9080 Lochristi, nancy_allewerelt@yahoo.co.uk verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/vraag en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op nancy_allewerelt@yahoo.co.uk of op info@juwelen.design. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.nancy-allewerelt.be en/of www.juwelen.design.

Privacyverklaring (uitgebreidere versie conform GDPR): UNIZO format

Three Diamonds (‘Dagboek van een Goudsmid’) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Nancy Allewerelt op http://juwelen.design/contact/ en info@juwelen.design.

Verwerkingsdoeleinden

Three Diamonds verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Bij profilering noteren we in welke goederen u meer of minder interesse vertoonde, vb juwelen of kledingsaccessoires. Eventueel nuttige opmerkingen of mooie uitdrukkingen  worden ook genoteerd. Voor een quote of testimonial, vb op de website vragen we altijd toestemming.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. Eén of meerdere rechtsgronden kunnen van toepassing zijn: (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Three Diamonds verbonden zijn of met enige andere partner van Three Diamonds;

Three Diamonds garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@juwelen.design

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Andere PRIVACY aspecten

WWW.JUWELEN.DESIGN respecteert de privacy en persoonlijke informatie van bezoekers. Hieronder vind je welke soorten persoonlijke informatie WWW.JUWELEN.DESIGN van je ontvangt wanneer je deze site bezoekt en hoe die bewaard wordt.

Iedereen haat spam en ongewenste reclames, ik dus ook en ik zal alles in het werk stellen om dit te vermijden. WWW.JUWELEN.DESIGN verkoopt nooit persoonlijke informatie door aan derden en gebruikt deze informatie nooit voor illegale praktijken.

Log Files

Zoals de meeste andere websites, verzamelt WWW.JUWELEN.DESIGN data in log files. Deze informatie bestaat uit je IP (internet protocol) adres, ISP (internet service provider), de browser die je gebruikt om de site mee te bezoeken (zoals Yahoo, Internet Explorer of Firefox), de datum waarop je WWW.JUWELEN.DESIGN bezoekt en welke pagina’s je bezoekt.

Cookies en web beacons

WWW.JUWELEN.DESIGN gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals je persoonlijke voorkeuren wanneer je deze site bezoekt. Cookies kun je altijd uit je browser verwijderen, hetzij manueel, hetzij automatisch.

WWW.JUWELEN.DESIGN kan ook gebruik maken van derde advertentiebedrijven om jou advertenties te tonen wanneer je deze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie (niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken over je bezoek aan deze en andere websites om je advertenties te brengen over goederen en services die je zouden kunnen interesseren. Deze informatieverzameling wordt voornamelijk gebruikt voor geo-targeting (vb om inwoners van Oost Vlaanderen geen hotels uit de USA te tonen, of om de een juiste Shipping cost bij een bestelling te berekenen, bijvoorbeeld) of om advertenties te tonen gebaseerd op welke sites je regelmatig bezoekt. Je kan ervoor kiezen deze cookies of cookies van derde partijen uit te schakelen in je eigen browser settings, of door je instelling aan te passen in programma’s zoals Norton Internet Security/Avira/Advanced SystemCare. Let erop dat het uitschakelen van cookies mogelijk een invloed kan hebben op de manier waarop je WWW.JUWELEN.DESIGN en andere websites kan bezoeken. Ook popup settings kunnen aangepast worden. Wanneer er een pop up geblokkeerd wordt vb een advertentie, een uitvergroting van een foto of een link naar een andere site verschijnt dit meestal in een balk op uw browser, net onder de adresbalk. Dan kun je manueel vooralsnog kiezen deze te openen.

WWW.JUWELEN.DESIGN heeft geen controle over of toegang tot cookies geplaatst en gebruikt door derde partijen. Voor informatie over het cookiegebruik van derde partijen, dien je de website en privacy policy van deze derde partijen te consulteren. De privacy policy van WWW.JUWELEN.DESIGN geldt niet voor hen.

Email adressen en persoonsgebonden informatie

Om comments op WWW.JUWELEN.DESIGN te kunnen plaatsen, is het nodig je contactinformatie (naam en e-mailadres) in te vullen. WWW.JUWELEN.DESIGN zal deze informatie nooit weggeven of verkopen.

Indien je er zelf voor kiest persoonlijke informatie te delen via de comments, weet dan dat deze informatie publiek zichtbaar, verzameld kan worden door derden buiten de controle van WWW.JUWELEN.DESIGN om en kan resulteren in ongevraagde e-mails van die derden. Zulke activiteiten liggen buiten de controle van WWW.JUWELEN.DESIGN.

WWW.JUWELEN.DESIGN bevat links naar andere websites. WWW.JUWELEN.DESIGN is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de privacy-praktijken van deze andere websites.

Wijzigingen aan het privacy beleid

WWW.JUWELEN.DESIGN heeft het recht deze privacy policy op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaand bericht maar conform GDPR uitgevoerd worden. Wijzigingen zullen onmiddellijk zichtbaar zijn op deze pagina.

This post is also available in: en