This post is also available in: en

Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen enerzijds Nancy Allewerelt van WWW.JUWELEN.DESIGN, met zetel te België, B 9080 Lochristi,  Eikendreef 6, ingeschreven onder BTW BE 0818.612.593 met betrekking tot de producten verkocht via http://WWW.JUWELEN.DESIGN en anderzijds de koper/klant, die de goederen van WWW.JUWELEN.DESIGN/ aankoopt. Elke situatie die niet wordt voorzien door deze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestellingen via WWW.JUWELEN.DESIGN geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden. WWW.JUWELEN.DESIGN heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro, Britse Pond of Amerikaanse Dollar en gelden steeds per individueel product.

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de website, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, kan bij nieuwe voorraad een wijziging in prijs doorgevoerd worden. WWW.JUWELEN.DESIGN heeft het recht deze prijzen en aanbiedingen op elk moment te wijzigen.

Alle E-books zijn pdf documenten (of gelijkaardig) die gelezen kunnen worden via standaard software om pdf’s te lezen. De documenten zijn downloadbaar zodra het aankoopproces is afgerond tenzij anders vermeld op de website.

Indien de bestelde en/of geleverde producten niet aan de verwachtingen van de koper voldoen, beschikt de koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om WWW.JUWELEN.DESIGN via het e-mailadres nancy_allewerelt@yahoo.co.uk mee te delen dat hij/zij van de aankoop afziet. Deze wettelijke bepaling geldt enkel voor standaard tastbare (‘hardware’) producten.

De kosten van het terugsturen van het product zijn ten laste van de koper. Goederen dienen in oorspronkelijke staat te verkeren. Indien schade bij levering aanwezig is, dient dit duidelijk en omstandig fotografisch gedocumenteerd te zijn en voorafgaandelijk meegedeeld te zijn.

Voor e-books en andere downloadbare producten, of ‘on line’ consulting tegen vergoeding, geldt als volgt: Conform de EU-wet het voorschrijft, kan dit enkel indien het product nog niet gedownload is of de diensten nog niet opgenomen zijn. Indien het product/diensten nog niet gedownload is en de klant stelt WWW.JUWELEN.DESIGN binnen 14 dagen na aankoop ervan op de hoogte van de aankoop te willen afzien, zal de aankoop terugbetaald worden, minus een administratieve kost van €0,25.

Alle vragen met betrekking tot de JUWELEN.DESIGN kunnen gericht worden tot nancy_allewerelt@yahoo.co.uk en zullen in de mate van het mogelijke via e-mail beantwoord worden binnen 14 dagen, tenzij ik, Nancy Allewerelt, of een van de waarnemende personen, zonder internetverbinding in het buitenland zit of tijdens een jaarlijks verlof. In voorkomend geval zal u daarvan op de hoogte gesteld worden.

Gebruikers voorwaarden

Door deze website te gebruiken ga je ermee akkoord alle gangbare wetten en regels te volgen die gelden in België (land van JUWELEN.DESIGN) alsook deze in uw land van residentie (bezoeker/aankoper), alsook het comment systeem niet te zullen spammen.

Comments die ad hominem, persoonlijke, raciale, religieuze of etnische aanvallen bevatten zijn niet toegelaten. De comments op WWW.JUWELEN.DESIGN worden voortdurend gecontroleerd en elke ongepaste comment zal verwijderd worden. Mocht u een ongepaste comment ontdekken, laat mij dan zeker iets weten op Nancy_allewerelt@yahoo.co.uk

 

This post is also available in: en